Legislativa

Legislativa

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
  • Obecně závazná vyhláška č. 14/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství