Jak lze zaplatit

Platit poplatek lze

  1. Platbou na městském e-shopu www.brnoid.cz
  2. Bezhotovostním převodem (číslo účtu je: 111220022/0800; Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka)
  3. Poštovní poukázkou
  4. Na pokladně Šumavská 35, budova C, 3NP

1Platba na městském e-shopu přináší tyto výhody

  • Vaše zadané uživatelské údaje se předvyplní do příslušných polí formuláře. Pozor, u cizinců a u vlastníků nemovitostí podléhajících zpoplatnění, kteří platí poprvé, je před platbou nutné přihlášení u správce poplatku na adrese Šumavská 35, budova C, 3. patro nebo elektronicky viz. Formuláře k vyplnění.
  • Můžete pohodlně zadat údaje za více poplatníků a následně jednou platbou vše uhradit.
  • Formulář vám případně pomáhá (za využití mini-kalendářů) správně spočítat poměrné části ročního poplatku, pokud poplatková povinnost nastala či skončila během roku.
  • Po zaúčtování platby do systému pro správu a evidenci místního poplatku za komunální odpad na Odboru životního prostředí vám přijde (do maximálně 14 dnů) zpětná vazba o tom, zda se platbu podařilo přiřadit.

Upozornění: Za den platby se považuje den odepsání platby z Vašeho účtu i přesto, že platba je připsána na účet správce daně později, v průměru běhěm 10 kalendářních dní.

2. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet je veden u České spořitelny, a. s. : 111220022/0800

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).

Upozorňujeme, že poplatek se hradí jednotlivě za každého poplatníka. Dle zákona o místních poplatcích není možné provádět platby složenkou nebo bankovním převodem v jedné platbě za více osob prostřednictvím společného zástupce.

Uhradit poplatek za více osob lze nyní pouze při platbě na pokladně nebo na městském e-shopu www.brnoid.cz

I v těchto případech musíte znát rodná čísla všech osob, za které platíte.

Nepište variabilní symboly do zprávy pro příjemce, taková platba zůstane nepřiřazená!

Zúčtovací údaje pro přeshraniční platební styk:

IBAN :   CZ17 0800 0000 0001 1122 0022
BIC (SWIFT):      GIBA CZ PX
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

3. Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Na jednu poukázku lze platit pouze za jednu osobu.

4. Platba na pokladně Šumavská 35, budova C

Aktuální pokladní hodiny najdete zde.