Splatnost poplatku

je stanovena pro rok 2023 opětovně na nejzazší datum 31. 5. 2023, platit však můžete již od ledna. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.