Česky CZEnglish EN

Dotace

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury bude probíhat v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně.

Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci, archiv) najdete zde

Manuál k podávání žádostí o dotace

Školení k podávání žádostí o dotace
S ohledem na řadu změn v dotačních programech oproti předchozím rokům si dovolujeme žadatele vyzvat k absolvování školení.

Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno – místnost tzv. "Podkova" (vpravo
na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny: 4. 9. 2019   15:00-17:00 (již plně obsazeno)
               18. 9. 2019 15:00-17:00 (již plně obsazeno)
               24. 9. 2019 14:00-16:00

S ohledem na omezenou kapacitu sálu nahlaste svoji účast na jednotlivý termín na e-mail pecinova.bronislava@brno.cz!

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury:

Vzor žádosti o dotace na projekt - nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na činnost - nepoužívat při podávání
Časový harmonogram dotačního procesu
Členové komisí pro hodnocení žádostí o dotace

Schválené dotace 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B/6
Informace o ochraně osobních údajů
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna
Síť kreativních měst UNESCO
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života
Projekt Hard&Smart

Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019
Formuláře pro vyúčtování dotací
Výsledky ankety - hodnocení dotačního systému - 2016

Kontakty:
Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková
, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. et Mgr. Kateřina Havelková
, kontaktní telefon: 542 172 491, e-mail: havelkova.katerina@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace: 
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.10.2019 12:58
  • Datum poslední aktualizace: 17.10.2019 12:58
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design