Česky CZEnglish EN

Dotace

Podávání žádostí o dotace dle vyhlášených dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 je nyní ukončeno. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 11. 2. 2020 pro všechny oblasti vyjma celoroční činnosti hudebních klubů, které byly schváleny 3. 3. 2020. Výsledky jsou uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.

V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními spjatými s šířením pandemie COVID-19 Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/080 konané dne 17. 4. 2020 podpůrný program pro brněnskou kulturní nezřizovanou scénu Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19. Podávání žádostí je nyní ukončeno. Výsledky jsou uveřejněny zde: dotace.brno.cz/schvalenedotace/.

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 a 2021-2022 je nyní ukončeno. Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020. O výsledku dotačního řízení budete vyrozuměni po projednání Zastupitelstvem města Brna (projednání dotací je plánováno na únor 2021).

Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci, archiv) najdete zde

Manuál k podávání žádostí o dotace

Školení k podávání žádostí o dotace
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny:
17. 8. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
26. 8. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
7. 9. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování

Školení je bezplatné a je kapacitně omezené. Svoji závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail: majickova.veronika@brno.cz, a to nejpozději tři dny před konáním školení. V případě, že zastupujete právní subjekt, uveďte mimo své jméno i název daného subjektu. Nelze předběžně rezervovat několik termínů školení! Účast na školení Vám bude potvrzena e-mailem na základě Vaší přihlášky.

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na rok 2021:

Vzor žádosti o dotace na projekt pro rok 2021- nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na činnost pro rok 2021 - nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na projekt pro roky 2021-2022 - nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na činnost pro roky 2021-2022 - nepoužívat při podávání
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Časový harmonogram dotačního procesu
Členové hodnoticích komisíSchválené dotace 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B/6
Informace o ochraně osobních údajů
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna
Síť kreativních měst UNESCO
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života
Projekt Hard&Smart

Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2020
Metodický návod pro příjemce čtyřletých dotací 2017-2020
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2020
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - čtyřleté dotace 2017-2020
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2020
Formuláře pro vyúčtování dotací

Výsledky anket - hodnocení dotačního systému

Kontakty:
Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková
, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková
, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace: 
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: 
seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: 
juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.11.2020 13:07
  • Datum poslední aktualizace: 27.11.2020 13:07
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design