Česky CZEnglish EN

Dotace

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019  a je nyní ukončeno.

O výsledku budete vyrozuměni bez odkladu po schválení návrhu dotací na rok 2020 v oblasti kultury Zastupitelstvem města Brna. Výsledky budou uveřejněny i níže viz Schválené dotace

Žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2020 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Příjem dotací na rok 2021 bude probíhat pravděpodobně ve stejném termínu, tedy od 15. 8.  do 30. 9., přesný termín bude znám v červnu, kdy budou projednávány dotační programy na rok 2021 a bude spolu s nimi bezodkladně uveřejněn.

Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci, archiv) najdete zde.

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na rok 2020:

Vzor žádosti o dotace na projekt - nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na činnost - nepoužívat při podávání
Časový harmonogram dotačního procesu
Členové komisí pro hodnocení žádostí o dotace

Schválené dotace 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B/6
Informace o ochraně osobních údajů
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna
Síť kreativních měst UNESCO
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života
Projekt Hard&Smart

Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019
Formuláře pro vyúčtování dotací
Výsledky ankety - hodnocení dotačního systému - 2016
Výsledky ankety- hodnocení dotačního systému - 2019

Kontakty:
Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková
, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková
, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace: 
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: 
seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: 
juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 31.12.2019 10:15
  • Datum poslední aktualizace: 31.12.2019 10:15
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design