Česky CZEnglish EN

Kdo je poplatník

    

SKUPINY POPLATNÍKŮ

a) fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,

b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,

c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu
(Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:
- datum právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, nebo
- datum, od kterého není hlášena k pobytu v nemovitosti žádná fyzická osoba.
Pokud nastaly obě uvedené skutečnosti před 1. 1. 2013, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2013.).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.10.2018 10:01
  • Datum poslední aktualizace: 10.10.2018 10:01
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design