Česky CZEnglish EN

Energetická koncepce statutárního města Brna

Část 1
Rozbor trendů vývoje poptávky po energii formát PDF

Přílohy:

 1. - Hranice městských částí formát PDF [192kB]
 2. - Hranice katastrálních území formát PDF [167kB]
 3. - Hranice urbanistických formát PDF
 4. - Struktura spotřeby primárních paliv formát PDF [177kB]
 5. - Struktura spotřeby energie (GJ) formát PDF [176kB]
 6. - Struktura spotřebitelských systémů formát PDF [186kB]
 7. - Produkce sledovaných emisních látek formát PDF [148kB]
 8. - Produkce sledovaných emisních látek podle sektoru spotřeby formát PDF [119kB]
 9. - Identifikace zdrojů (REZZO 1) formát PDF [127kB]
 10. - Identifikace zdrojů (REZZO 2) formát PDF [189kB]

Část 2
Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií formát PDF [1,6MB]

Část 3
Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie formát PDF [2,2MB]

Část 4
Hodnocení ekonomicky využitelných úspor formát PDF [681kB]

Přílohy:

 1. - Potenciál úspor spotřebitelských systémů formát PDF [187kB]

Část 5
Řešení energetického hospodářství území, včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na životní prostředí formát PDF [1,8MB]

Přílohy:

 1. - Struktura spotřeby paliv a energie, varianta V1 - stagnace CSZT formát PDF [222kB]
 2. - Struktura spotřeby paliv a energie, varianta V2 - rozvoj formát PDF [221kB]
 3. - Struktura spotřeby paliv a energie, varianta V3 - rozvoj, konverze paliva formát PDF [223kB]
 4. - Struktura spotřeby energie, stávající stav CSZT formát PDF [126kB]
  4.1 – Struktura spotřeby energie, stávající stav CSZT formát PDF [144kB]
 5. - Struktura spotřeby energie, varianta V1 - stagnace CSZT formát PDF [135kB]
  5.1 – Struktura spotřeby energie, varianta V1 - stagnace CSZT formát PDF [168kB]
 6. - Struktura spotřeby energie, varianta V2, V3 - rozvoj CSZT formát PDF [138kB]
  6.1 – Struktura spotřeby energie, varianta V2, V3 - rozvoj CSZT formát PDF [176kB]
 7. - Struktura spotřeby energie, varianta V4 - rozpad CSZT formát PDF [134kB]
  7.1- Struktura spotřeby energie, varianta V4 - rozpad CSZT formát PDF [166kB]
 8. - Struktura spotřeby energie, místní CZT, varianta V1 - stagnace formát PDF [205kB]
 9. - Struktura spotřeby energie, místní CZT, varianta V2, V2 - rozvoj formát PDF [206kB]
 10. - Investiční náklady variant formát PDF [279kB]
 11. - HMG opatření v jednotlivých letech, varianta V3 formát PDF [127kB]
 12. - Brněnská kolektorová síť formát JPG [5,2MB]
 13. - Stávající stav zásobování teplem formát JPG [2,9MB]
 14. - Varianta V1, stagnace rozvoje formát JPG [2,5MB]
 15. - Varianta V2, rozvoj formát JPG [3,2MB]
 16. - Varianta V3, rozvoj, konverze paliva formát JPG [3,3MB]
 17. - Varianta V2, preferenční oblasti dle UO formát JPG [4,5MB]
 18. - Varianta V3, preferenční oblasti dle UO formát JPG [4,5MB]

Část 1 - 5
Shrnutí formát PDF

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.05.2011 09:23
 • Datum poslední aktualizace: 27.05.2011 09:23
 • Odpovědný útvar: Odbor technických sítí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design