Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/04

  • 24. 1. 2023

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)    
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)    
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna Povodí Moravy, s. p., návrh rozpočtového opatření
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67. Návrh nabytí garáže bez čp/če umístěné na pozemku p.č. 600/6, vše v k.ú. Ponava do vlastnictví statutárního města Brna
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „KOMPLEX PONAVA“
82.
83. Návrh na změnu části usnesení Z8/39. zasedání ZMB konaného dne 21. 6. 2022, bod 208. Návrh Smlouvy o spolupráci „Nová Kaštanová“  
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
84.
85.
Zobrazit všechny body