Odbor rozpočtu a financování (ORF)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Zpracovává návrh
  • rozpočtu města na příslušný kalendářní rok,
  • střednědobého výhledu rozpočtu města na období nejméně pěti let,
  • koncepce střednědobého financování města,
  • koncepce dluhového zatížení města.
 • Navrhuje na základě změn v průběhu roku aktualizaci rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
 • Zajišťuje vedení účetnictví za Magistrát města Brna.
 • Vymáhá pohledávky města.

Seznam podřízených útvarů