Odbor obrany (OOBR)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • V oblasti plánování obrany zajišťuje plnění úkolů města vyplývajících ze zákona o zajišťování obrany České republiky a z branného zákona.
  • V oblasti bezpečnosti zajišťuje plnění úkolů města vyplývajících ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ze zákona o krizovém řízení a ze zákona o integrovaném záchranném systému.
  • Zajišťuje souhrnnou agendu válečných hrobů, která přísluší obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, podle zákona o válečných hrobech a pietních místech.
  • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky dle příslušných zákonů.
  • Provádí výkon rozhodnutí, neplní-li vlastník věcného prostředku povinnosti, které mu byly uloženy dodávacím příkazem, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Seznam podřízených útvarů

Odkazy

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.
Adresa
Husova 5, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru