Odbor obrany (OOBR)

Odbor obrany (OOBR)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • V oblasti plánování obrany zajišťuje plnění úkolů města vyplývajících ze zákona o zajišťování obrany České republiky a z branného zákona.
  • V oblasti bezpečnosti zajišťuje plnění úkolů města vyplývajících ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ze zákona o krizovém řízení a ze zákona o integrovaném záchranném systému.
  • Zajišťuje souhrnnou agendu válečných hrobů, která přísluší obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, podle zákona o válečných hrobech a pietních místech.
  • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky dle příslušných zákonů.
  • Provádí výkon rozhodnutí, neplní-li vlastník věcného prostředku povinnosti, které mu byly uloženy dodávacím příkazem, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Seznam podřízených útvarů