Archiv města Brna (AMB)

Archiv města Brna (AMB)

Agenda

  • Pečuje o archiválie vzniklé z činnosti orgánů a organizací města Brna.
  • Zpřístupňuje archivní fondy a sbírky badatelské veřejnosti.
  • Vyhotovuje archivní rešerše pro úřední a soukromé subjekty.
  • Provádí vědeckou, kulturní a osvětovou činnost formou publikací, přednášek, výstav, exkurzí a spolupráce s mediálními institucemi.

Seznam podřízených útvarů