Organizační odbor (ORGO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zabezpečuje oblast organizace a řízení Magistrátu města Brna (MMB) a vzájemnou informovanost mezi MMB a úřady městských částí (ÚMČ).
  • Zajišťuje ochranu informací a osobních údajů v rámci MMB (GDPR).
  • Organizuje zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) a schůze Rady města Brna (RMB).
  • Zajišťuje právní garance primátorce města.
  • Poskytuje právní pomoc ZMB a RMB.
  • Zabezpečuje činnost sekretariátů náměstků primátorky. 

Seznam podřízených útvarů