Oddělení plánování

Oddělení plánování

Agenda

 • Plánuje zabezpečení plnění některých úkolů v oblasti plánování obrany podle branného zákona a zákona o zajišťování obrany České republiky.
 • Plánuje zabezpečení plnění některých úkolů v oblasti bezpečnosti podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a podle krizového zákona. 
 • Plánuje v rozsahu stanoveném krajským úřadem opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Vede potřebné evidence, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Vyhodnocuje v rozsahu stanoveném krajským úřadem objekty, které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny, a navrhuje způsob jejich ochrany.
 • Zpracovává  rozhodnutí o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu.
 • Zpracovává rozhodnutí o povolání fyzických osob k pracovní výpomoci nebo pracovní povinnosti pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Podílí se podle rozhodnutí krajského úřadu na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich životních potřeb.
 • Připravuje podle úkolů uložených krajským úřadem regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Zajišťuje zproštění mimořádné služby.
 • Provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti u městských částí.
 • Plní podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů další úkoly a poskytuje údaje pro zajišťování obrany státu.