Změna válečného hrobu (pietního místa)

Popis

V případě požadavku na jinou změnu válečného hrobu (dle definice v zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) podává vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn žádost zpracovanou volnou formou nebo s využitím formuláře.

Více informací najdete na webu MO.

Vzor žádosti s předvyplněnými údaji pro město Brno.

Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a vlastnických práv a žádost s vyjádřením zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče.

Krajský úřad JMK se k žádosti vyjádří a zašle ji Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.


Co je nutné doložit

  • Vyplněnou Žádost o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa).
  • Přílohy k žádosti:
    • Fotografie současného válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění.
    • Charakter a stručný popis změny válečného hrobu (pietního místa) nebo změny obsahu textu na náhrobku nebo pamětní desce (celkové uspořádání, použitý materiál, rozměry, výzdoba apod.).
    • Souhlas vlastníka nemovitosti se změnami válečného hrobu (pietního místa).

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O tzv. jinou změnu válečného hrobu (pietního místa) lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v jejímž katastru se válečný hrob (pietní místo) nachází.

V Brně lze požádat na Magistrátu města Brna, Odbor obrany, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00 – 17.00

středa                  8.00 – 17.00

pátek                   8.00 – 12.00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.

Žádost je možné podat korespondenční cestou.


Poplatky

Podání Žádosti o souhlas s jinou změnou válečného hrobu (pietního místa) není zpoplatněno.


Sankce

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu bez souhlasu ministerstva. Za tento přestupek je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.


Legislativa

§ 3, odst. 2, zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Portál veřejné správy

Odkazy

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.
Adresa
Husova 5, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno