Rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem)

Rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem)

Popis

V případě, že není zřejmé, jestli něco je, nebo není válečným hrobem (dle definice v zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech), je možné požádat o určení. Žádost zpracovanou volnou formou nebo s využitím formuláře podává vlastník válečného hrobu nebo vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

Více informací najdete na webu MO.

Vzor žádosti s předvyplněnými údaji pro město Brno.

Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a vlastnických práv a žádost s vyjádřením zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče.

Krajský úřad JMK se k žádosti vyjádří a zašle ji Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.


Co je nutné doložit

  • Vyplněnou Žádost o rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem).
  • Přílohy k žádosti:
    • fotografie současného válečného hrobu (pietního místa) a místa jeho umístění
    • kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem), lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v jejímž katastru se válečný hrob (pietní místo) nachází.

V Brně lze požádat na Magistrátu města Brna, Odbor obrany, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00 – 17.00

středa                  8.00 – 17.00

pátek                   8.00 – 12.00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.

Žádost je možné podat korespondenční cestou.


Poplatky

Podání Žádosti o rozhodnutí, co je válečným hrobem (pietním místem), není zpoplatněno.


Legislativa

§ 3, odst. 2, zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Portál veřejné správy