Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací