Správní poplatky oddělení občanských průkazů

Správní poplatky oddělení občanských průkazů

- platné s účinností od 1. 1. 2024

(dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně platební kartou na pokladnách Odboru správních činností Magistrátu města Brna.