Odbor zdraví (OZ)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Organizuje (spolu s dalšími partnery) projekty a kampaně na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel města.
  • Je odborným garantem tvorby a realizace strategie „Plán zdraví města Brna 2018–2030“.
  • Plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek.
  • Sdílí zkušenosti a know-how v oblasti podpory zdraví a udržitelného rozvoje se zástupci Zdravých měst, Jihomoravským krajem a odbornými a participujícími subjekty v regionu i v České republice.
  • Zapojuje se do mezinárodních sítí a projektů zaměřených na podporu zdraví a udržitelný rozvoj, spolupracuje se Světovou zdravotní organizací a zahraničními partnery a zabezpečuje propagaci a publicitu mezinárodního projektu Brno–Zdravé město.
  • Vykonává agendy zřizovatelských funkcí a metodicky usměrňuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru.
  • Provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem města u zdravotnických organizací, jejichž zřizovatelem je město, nebo u právnických a fyzických osob, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb.

Seznam podřízených útvarů

Odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Tereza Bočková

asistent, odborný referent

Všichni zaměstnanci útvaru