Zvláštní označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b

Popis

  • Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusejí v jednotlivých případech, v nichž to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání.

  • Místní příslušnost pro vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je dána místem trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele.

  • Žádost může podat: fyzická osoba vykonávající domácí zdravotní péči nebo právnická osoba vykonávající domácí zdravotní péči.


Co je nutné doložit

Žadatel musí doložit: v případě fyzické osoby – průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem a rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem. V případě právnické osoby – výpis z obchodního rejstříku, rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem a seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení O 5b, včetně potvrzení, že se jedná o zaměstnance vykonávající domácí zdravotní péči.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O zvláštní označení vozidla poskytovatele zdravotní péče lze požádat pouze osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno