Oddělení právně-kontrolní

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zpracovává návrhy smluv mezi městem a organizacemi v oblasti zdravotnictví.
  • Zodpovídá za kontroly v příspěvkových organizacích v působnosti odboru, zaměřené na jejich hospodaření a správnost účetnických operací.
  • Vydává speciální označení vozidla lékaře ve službě (č. O 5a) a označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče (č. O 5b).
  • Zajišťuje administrativní agendu ve vztahu k ustanovením zákona o návykových látkách.
  • Kontroluje činnost úřadů městských částí na úseku přenesených působností a poskytuje jim na tomto úseku odbornou pomoc.
  • Přezkoumává rozhodnutí ve věci přestupků na úseku zdravotnictví (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).