Oddělení prorodinné politiky

Oddělení prorodinné politiky

Agenda

  • Aplikuje prorodinná opatření, spolupracuje na nich s Jihomoravským krajem, úřady městských částí, vysokými školami i nestátními organizacemi.
  • Připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti podpory rodiny, aktivního stárnutí, přístupnosti města a osvětové kampaně na podporu osob s pohybovým či smyslovým znevýhodněním.
  • Iniciuje aktivity v oblasti odstraňování bariér a zpřístupňování města, zajišťuje pravidelnou aktualizaci mapového portálu a tiskovin o přístupnosti objektů na území města.
  • Sbírá od občanů podněty pro Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno.
  • Podílí se na přípravě strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna v oblastech Politika zdravé rodiny a Aktivní a zdravé stárnutí.
  • Má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti podpory rodinné politiky.
  • Organizuje činnost Poradního sboru RMB pro rodinu.
  • Organizuje činnost Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno.
  • Zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro občany se zrakovým znevýhodněním a koordinuje vzájemnou spolupráci Magistrátu města Brna s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově znevýhodněným občanům.