Oddělení prorodinné politiky

Agenda

  • Aplikuje prorodinná opatření, spolupracuje na nich s Jihomoravským krajem, úřady městských částí, vysokými školami i nestátními organizacemi.
  • Připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti podpory rodiny, aktivního stárnutí, přístupnosti města a osvětové kampaně na podporu osob s pohybovým či smyslovým znevýhodněním.
  • Iniciuje aktivity v oblasti odstraňování bariér a zpřístupňování města, zajišťuje pravidelnou aktualizaci mapového portálu a tiskovin o přístupnosti objektů na území města.
  • Sbírá od občanů podněty pro Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno.
  • Podílí se na přípravě strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna v oblastech Politika zdravé rodiny a Aktivní a zdravé stárnutí.
  • Má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti podpory rodinné politiky.
  • Organizuje činnost Poradního sboru RMB pro rodinu.
  • Organizuje činnost Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno.
  • Zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro občany se zrakovým znevýhodněním a koordinuje vzájemnou spolupráci Magistrátu města Brna s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově znevýhodněným občanům.

Odkazy

Doporučené odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru