Zvláštní označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5a

Popis

  • Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5a nemusejí v jednotlivých případech, v nichž to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání.

  • Místní příslušnost pro vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu je dána místem trvalého pobytu žadatele.

  • Žádost může podat: lékař provozující zdravotnické zařízení nebo zaměstnanec zdravotnického zařízení, který však vykonává návštěvní službu.


Co je nutné doložit

Žadatel musí doložit průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem, rozhodnutí o registraci zdravotnických zařízení a čestné prohlášení, že vykonává návštěvní službu (v případě zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb nutno doložit potvrzení poskytovatele, že žadatel je jeho zaměstnanec a vykonává návštěvní službu).


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O zvláštní označení vozidla lékaře vykonávajícího návštěvní službu lze požádat pouze osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., a § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno