Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví

Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví

Agenda

  • Připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti zdraví a podpory kvality života.
  • Podílí se na podpoře a rozvoji oblasti neformální péče a bezpříspěvkového dárcovství krve.
  • Má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti zdravotnických služeb, podpory neformálních pečovatelů a prevence domácího násilí.
  • Vede registr evidence podpor de minimis poskytnutých odborem.
  • Vytváří spolu s dalšími organizacemi strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ a koordinuje jeho realizaci v oblastech Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí, Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.
  • Organizuje činnost Interdisciplinárního týmu pro pomoc obětem domácího násilí.
  • Realizuje projekt „Longitudinální studie zdravotních modulů pro město Brno“.
  • Zajišťuje udržitelnost projektu „Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů na území města Brna“.