Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví

Agenda

  • Připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti zdraví a podpory kvality života.
  • Podílí se na podpoře a rozvoji oblasti neformální péče a bezpříspěvkového dárcovství krve.
  • Má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti zdravotnických služeb, podpory neformálních pečovatelů a prevence domácího násilí.
  • Vede registr evidence podpor de minimis poskytnutých odborem.
  • Vytváří spolu s dalšími organizacemi strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ a koordinuje jeho realizaci v oblastech Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí, Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.
  • Organizuje činnost Interdisciplinárního týmu pro pomoc obětem domácího násilí.
  • Realizuje projekt „Longitudinální studie zdravotních modulů pro město Brno“.
  • Zajišťuje udržitelnost projektu „Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů na území města Brna“.

Odkazy

Doporučené odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru