Výdej tiskopisů na omamné látky

Popis

Ve věci jednají fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných zdravotnických a veterinárních činností.


Co je nutné doložit

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, u právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou, která své oprávnění, pokud se nebude jednat o statutárního nebo odborného zástupce právnické osoby, prokáže písemně pověřením podepsaným statutárním nebo odborným zástupcem právnické osoby.
  • Písemnou objednávku.
  • Platný doklad totožnosti.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O vydání tiskopisů na omamné látky lze požádat osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách.


Poplatky

  • Za 1 blok receptů s modrým pruhem (25 ks) 60 Kč v hotovosti na místě.
  • Za 1 blok žádanek s modrým pruhem (25 ks) 75 Kč v hotovosti na místě.

Legislativa

§ 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno