Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování.
 • Pořizuje (informace na Portále územního plánování města Brna):
  • územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny,
  • územní studie,
  • územně analytické podklady a jejich aktualizace.
 • Vydává:
  • závazná stanoviska,
  • koordinovaná závazná stanoviska,
  • územně plánovací informace.
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování.

Seznam podřízených útvarů