Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona

Popis

Ve věci bude jednat právnická nebo fyzická osoba, která je budoucím žadatelem o vydání příslušného rozhodnutí nebo jiného úkonu stavebního úřadu.

Žádosti a vaše případné dotazy budou vyřizovat pracovníci Odboru územního plánování a rozvoje:

Ing. arch Květoslava Nováková - tel. 542174103, dveře č. 453,

Ing. Markéta Lepltová - tel. 542174076, dveře č. 455,

Ing. arch. Jana Medková - tel. 542174075, dveře č. 455,

Bc. Lucie Žáková - tel. 542174074, dveře č. 455,

administrativa: Bc. Barbora Hegerová - tel. 542174122, dveře č. 454.


Co je nutné doložit

Podoba žádosti o koordinované stanovisko není formálně stanovena žádným obecně závazným předpisem. Žádost musí splňovat obecné náležitosti podání dle § 37 správního řádu.

Z důvodu jednoznačnosti žádosti potřebné pro urychlení jejího vyřízení je vhodné použít tento formulář.

Součástí žádosti musí být také projektová dokumentace předepsaná pro předmětný druh řízení.

Podoba této dokumentace je stanovena:

  • vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny

pondělí     8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek      8.00–14.00

       pátek        8.00–13.00

poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

  • Koordinované závazné stanovisko – respektive dílčí závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů – lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
  • Samostatně lze tato stanoviska zrušit přezkumem ze strany nadřízeného orgánu.

Legislativa

  • § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Nemusí. V případě zájmu lze podat žádost o vydání závazného stanoviska na jednotlivé odbory samostatně.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno