Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Po stránce procesní zajišťuje pořizování nové územně plánovací dokumentace (ÚPD), územně analytických podkladů a územních studií.
  • Přijímá návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna a podněty na pořízení změn regulačních plánů (RP).
  • Pořizuje změny a úpravy platných územně plánovacích dokumentací.
  • Provozuje kontaktní místo pro styk s veřejností ve věcech pořizování územně plánovací dokumentace a zpracovává a vydává informační materiály.
  • Prezentuje územní plán a další územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady (ÚPP) na internetu.
  • Legislativně zpracovává návrhy právních předpisů a opatření obecné povahy statutárního města Brna.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. Jana Bartošová

vedoucí oddělení - urbanista

Hana Fleková

sekretářka (recepce)

Všichni zaměstnanci útvaru