Změna schválené územně plánovací dokumentace

Popis

Situace se týká především vlastníků pozemků, oprávněných investorů, občanů města a orgánů veřejné správy požadujících změnu platné územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“).

ÚPD se rozumí:

– Územní plán města Brna (dále jen „ÚPmB“)

– Regulační plán (dále jen „RP“)

Výsledkem může být:

  • neschválení zahájení procesu pořizování změny ÚPmB či RP.
  • schválení zahájení procesu pořizování změny ÚPmB či RP a případně jejich následné vydání.

Na pořízení či schválení změny není právní nárok.

O pořízení a případném vydání změny ÚPD rozhoduje Zastupitelstvo města Brna.

Kontaktní osoby:

1) Změna ÚPmB – Ing. arch. Monika Jašková, OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno, dveře č. 352, tel. 542 174 143.

2) Pořízení či změna RP – Ing. Jana Bartošová, OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno, dveře č. 342, tel. 542 174 627.


Co je nutné doložit

Pro návrh na změnu ÚPmB je vhodné použít formuláře na Portálu územního plánování města Brna.

Pro návrh na změnu či pořízení RP je vhodné použít tento formulář.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • elektronicky: posta@brno.cz nebo oupr@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

        pátek        8.00–13.00

poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 43 a § 61 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Zahájení pořizování změny povinně předchází rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o pořízení změny. Doba potřebná pro pořízení změn je daná ustanoveními § 43–55b a § 61–74 stavebního zákona a směrnicí tajemníka Magistrátu města Brna o lhůtách pro předkládání materiálu k projednání v komisích Rady města Brna, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno