Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře

Popis

Účelem územního opatření o stavební uzávěře je v nezbytném rozsahu omezit nebo zakázat stavební činnost, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.

Zákaz stavební činnosti není absolutní a existuje možnost udělení výjimky ze stavební uzávěry, pokud stavební činnost neohrozí předmět ochrany, pro který byla uzávěra vyhlášena.


Žádost se Radě města Brna předkládá prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, který připravuje podklady k projednání žádostí.

O udělení výjimky ze stavební uzávěry rozhoduje Rada města Brna v přenesené působnosti.


Co je nutné doložit

Výjimka se uděluje na základě žádosti, která obsahuje údaje o žadateli, základní údaje o stavebním záměru a upřesnění záměru (popis a důvody pro udělení výjimky). Neexistuje zákonem předepsaná forma žádosti. Doporučujeme proto využít tento formulář.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

pátek        8.00–13.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 97–99 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno