Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře

Popis

Účelem územního opatření o stavební uzávěře je v nezbytném rozsahu omezit nebo zakázat stavební činnost, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.

Zákaz stavební činnosti není absolutní a existuje možnost udělení výjimky ze stavební uzávěry, pokud stavební činnost neohrozí předmět ochrany, pro který byla uzávěra vyhlášena.


Žádost se Radě města Brna předkládá prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, který připravuje podklady k projednání žádostí.

O udělení výjimky ze stavební uzávěry rozhoduje Rada města Brna v přenesené působnosti.


Co je nutné doložit

Výjimka se uděluje na základě žádosti, která obsahuje údaje o žadateli, základní údaje o stavebním záměru a upřesnění záměru (popis a důvody pro udělení výjimky). Neexistuje zákonem předepsaná forma žádosti. Doporučujeme proto využít tento formulář.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

pátek        8.00–13.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 97–99 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů