Odvolání k Odboru rozpočtu a financování MMB proti rozhodnutí úřadu městské části ve věci zákona o hazardních hrách

Popis

Proti rozhodnutí ÚMČ  má účastník řízení právo podat odvolání, a to u ÚMČ, který rozhodnutí vydal, do 15 dnů od doručení rozhodnutí. ÚMČ o podaném rozhodnutí vyrozumí ostatní účastníky řízení a do 30 dnů zašle odvolání s příslušným spisovým materiálem k odvolacímu orgánu – Odboru rozpočtu a financování MMB. V rámci odvolacího řízení je napadené rozhodnutí přezkoumáno v celém rozsahu. Rozhodnutí bude zrušeno, popř. zrušeno a vráceno k novému projednání, změněno, nebo potvrzeno a odvolání zamítnuto.
 


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to u příslušného ÚMČ, který rozhodnutí vydal


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno