Rating města

Co znamená ratingové hodnocení?

Ratingové hodnocení je syntetickým výrazem kvality města Brna jako dlužníka, jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky, splatit včas a v úplném množství úroky i jistinu dlužné částky.

Na základě čeho je ratingové hodnocení přidělováno?

Hodnocení je přidělováno na základě podrobného prověření hospodaření města, jeho finanční strategie, situace a plánů.

Hodnocení je prováděno dvěma nezávislými renomovanými ratingovými agenturami – Standard and Poor's Moody's.

Rating města Brna

ROK Standard&Poor's Moody's
2021 AA- Aa3
2020 AA- Aa3
2019 AA- Aa3
2018 AA- A1
2017 AA- A1
2016 AA- A1
2015 AA- A1
2014 AA- A1
2013 AA- A2
2012 AA- A2
2011 A A2
2010 A- A2
2009 A- A2
2008 A- A2
2007 A- A2
2006 A- A2
2005 A- A3
2004 A- A3
2003 A- A3
2002 A- A3
2001 A- Baa1
2000   Baa1