Oddělení exekucí

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vymáhá pohledávky:
    • z cen za použití tzv. botiček u vozidla nebo za opatrování zvířete v útulku Městské policie Brno, vyřizuje žádosti o povolení splátek, případně prominutí těchto pohledávek,
    • z pokut uložených odbory Magistrátu města Brna nebo z dopravních a pořádkových pokut uložených orgány Městské policie Brno, vyřizuje povolení posečkání úhrady, případně povolení splátek těchto pokut,
    • z pravomocných rozhodnutí soudů a dalších orgánů, vyřizuje žádosti o povolení splátek, případně prominutí těchto pohledávek.