Oddělení rozpočtu

Agenda

  • Metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces města, městských částí a příspěvkových organizací.
  • Zabezpečuje přípravu a sestavení návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a rozpočtového výhledu města.
  • Navrhuje rozpočtové změny a úpravy rozpočtu města.
  • Sleduje a vyhodnocuje plnění rozpočtu města a městských částí, analyzuje hospodárnost a efektivnost čerpání rozpočtových prostředků.
  • Zpracovává za město finanční vypořádání a sestavuje závěrečný účet statutárního města Brna za uplynulý kalendářní rok.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. Jiří Trnečka

vedoucí oddělení - správce rozpočtu

Všichni zaměstnanci útvaru