Majetkový odbor (MO)

Majetkový odbor (MO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • V rámci samostatné působnosti města provádí dispozice s nemovitým majetkem města.
  • Připravuje a zajišťuje hospodaření s majetkem města a podmínky jeho ekonomického využití.
  • Obstarává výkupy nemovitostí a řeší i další majetkoprávní agendu pro potřeby rozvojových lokalit města.
  • Zveřejňuje záměry města na dispozice s jeho nemovitým majetkem, současně administruje agendu návrhů fyzických a právnických osob na dispozice s majetkem města.
  • Spolupracuje s příslušnými státními orgány, zejména SPÚ, ÚZSVM, katastrálními úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady s rozšířenou působností, v rámci přípravy dispozic s majetkem města.
  • Zpracovává statisticky údaje o stavu majetku města a předkládá cenové návrhy.

Seznam podřízených útvarů

Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna má textovou a grafickou část (dále jen cenová mapa).

Platnost od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2017