Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona

Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona

Popis

Stavební referát Majetkového odboru zastupuje dle Organizačního řádu MMB statutární město Brno jako účastník řízení dle stavebního zákona, vydává tudíž stanoviska za vlastníka dotčených nemovitostí.

Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. 1 správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.

Kontakty na referenty dle příslušného katastrálního území naleznete níže v sekci "Dokumenty".


Co je nutné doložit

Žádost o vyjádření není nutné podávat na předepsaném formuláři. Součástí žádosti musí být identifikace stavebníka, zákres stavby do situace, seznam pozemků dotčených stavbou, stručná technická zpráva, případně po domluvě kompletní projektová dokumentace a plná moc (jestliže žadatel není stavebníkem).  


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny – Podatelna MMB

Pondělí      8.00–17.00

Úterý         8.00–14.00

Středa       8.00–17.00

Čtvrtek      8.00–14.00

       Pátek        8.00–13.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších novel (283/2021 Sb.)