Oddělení realitních aktivit

Oddělení realitních aktivit

Agenda

  • Zajišťuje agendu přípravy spisů na dispozice s majetkem města včetně zpracování komplexních informací o nemovitém majetku města.
  • Informuje veřejnost a poskytuje jí poradenství v oblasti hospodaření s majetkem města.
  • Podílí se na výběru lokalit vhodných pro umístění aktivit celoměstského zájmu.
  • Provádí výkupy nemovitého majetku do vlastnictví města pro realizaci konkrétních investičních záměrů města.

Seznam podřízených útvarů