Postup při řešení žádostí uživatelů pozemků (částí pozemků), které jsou součástí veřejného prostranství, o uzavření nájemních smluv na užívání těchto pozemků (částí pozemků)

Účinnost od: 9. 3. 2010

Datum aktualizace: 31. 3. 2015

Datum vydání: 9. 3. 2010

Dokument ke stažení

Přílohy

Bez příloh

Související dokumenty

Bez připojených dokumentů