Přesahy staveb jiných vlastníků nad pozemky města (veřejné prostranství)

Účinnost od: 21. 8. 2019

Datum aktualizace: 18. 1. 2023

Datum vydání: 21. 8. 2019

Související dokumenty

Bez připojených dokumentů