Metodika pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno

Metodika pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno

Účinnost od: 18. 6. 2013

Datum aktualizace: 31. 3. 2015

Datum vydání: 18. 6. 2013

Dokument ke stažení

Přílohy

Bez příloh

Související dokumenty

Bez připojených dokumentů