Metodika pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno

Účinnost od: 18. 6. 2013

Datum aktualizace: 31. 3. 2015

Datum vydání: 18. 6. 2013

Dokument ke stažení

Přílohy

Bez příloh

Související dokumenty

Bez připojených dokumentů