Partnerská města

Partnerská města

Jde o pravidelnou a systematickou spolupráci dvou měst v mnoha oblastech života města (průběžné kontakty, výměna zkušeností a přenos know-how, konzultace, stáže, společné projekty).

S podporou města a s využitím jeho kontaktů, ale i nezávisle na městě probíhá řada výměn mimo oblast městské správy – kultura, sport, školství, neziskové organizace z různých oborů, obchodní komory atd.

Město Brno spolupracuje s těmito městy:

S městy Dallasem (USA) a Utrechtem (Nizozemsko) od roku 2012, resp. 2013, neprobíhá přímá spolupráce na úrovni města.