Lipsko, Německo


www.leipzig.de

Lipsko (cca 610 000 obyvatel) – hospodářské centrum německé spolkové země Sasko. Toto veletržní, obchodní a univerzitní město má bohatou kulturní tradici. První písemné zmínky o městě pocházejí z roku 1015. Roku 1409 byla v Lipsku založena univerzita. V minulosti bylo Lipsko působištěm mnoha významných osobností (Goethe, Schiller, Bach). V roce 1497 bylo městu propůjčeno říšské privilegium k pořádání výročních trhů. Již od roku 1481 (první tištěná kniha v Německu) se datuje významná knižní a vydavatelská tradice města. V současné době je Lipsko především kulturním a veletržním městem s nově vybudovaným výstavištěm a s řadou turistických zajímavostí (kostel sv. Tomáše, ve kterém již od 13. století působí světoznámý chlapecký pěvecký sbor Thomanerchor, Stará a Nová radnice, koncertní dům Gewandhaus a v něm sídlící nejstarší evropský orchestr tzv. Gewandhausorchester). Lipsko bylo v roce 1989 centrem pokojné revoluce, která svrhla bývalý komunistický režim.

Spolupráce Brno – Lipsko


1973 – podepsána partnerská dohoda
1999 – novelizace partnerské dohody

Spolupráce se zaměřuje především na oblast kultury, marketingu a cestovního ruchu.

Akce realizované v posledních letech

Kontaktní osoba:
Bc. Robert Kudělka
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 225
e-mail: kudelka.robert@brno.cz