Charkov, Ukrajina


www.city.kharkov.ua

Město Charkov (1,62 mil. obyvatel) leží v severovýchodní části Ukrajiny. Bylo založeno v roce 1654 a dnes je druhým největším městem Ukrajiny. Jako město položené na obchodních cestách z Moskvy a Petrohradu do Kyjeva, na Krym a Kavkaz byl Charkov střediskem řemesel a měl mnoho přímých obchodních kontaktů se západní Evropou, Středním východem a Balkánským poloostrovem. Ve druhé polovině 19. století se Charkov začal rychle rozvíjet a dnes je jedním z nejvýznamnějších průmyslových, vědeckých a kulturních center Ukrajiny. Jako jedna z největších dopravních křižovatek země situovaná poblíž hlavních průmyslových center Ukrajiny a Ruska má Charkov dobře vyvinutý dopravní systém. Vysoká úroveň hospodářského potenciálu regionu a hustota obyvatel přispívají k rozvoji železniční, silniční a letecké dopravy.
Aktuálně vypadá situace z důvodu válečného konfliktu bohužel zcela jinak.

Spolupráce Brno – Charkov


2003 – navázání prvních kontaktů
2005 – podepsán „Záměr o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem“
2008 – podepsáno „Memorandum o spolupráci mezi městem Charkovem a statutárním městem Brnem“

Spolupráce se zaměřuje především na oblast kultury a cestovního ruchu.

Akce realizované v posledních letech

Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Kuříková
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 226
e-mail: kurikova.klara@brno.cz