Vídeň, Rakousko


www.wien.gv.at

Vídeň (1,9 milionu obyvatel) – hlavní město Rakouska, má současně status spolkové země. Je administrativním, hospodářským a kulturním centrem státu, sídlem vysokých škol, třetím sídlem Organizace spojených národů. Nádherné stavební památky, muzea a galerie s jedinečnými uměleckými poklady z téměř všech kulturních epoch jsou svědectvím velké minulosti bývalé habsburské císařské rezidence „na modrém Dunaji“.

Spolupráce Brno – Vídeň


1998 – podepsáno memorandum o spolupráci

Spolupráce se zaměřuje především na oblast bytové problematiky, památkové péče, cestovního ruchu, životního prostředí i výměny zkušeností z oblasti samosprávy.

Akce realizované v posledních letech

Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Koppová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 097
e-mail: koppova.monika@brno.cz