Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Agenda

 • Odpovídá za strategické plánování rozvoje Brna a Brněnské metropolitní oblasti (strategie #brno2050 a integrované strategie BMO).
 • Podílí se na vyjednávání a přípravě programového období EU 2021–2027 – zejména využití nástroje integrované územní investice (ITI).
 • Podporuje kulturní a kreativní odvětví.
 • Odpovídá za implementaci konceptu chytrého města, tzv. Smart City.
 • Má na starost přípravu projektu chytré čtvrti Špitálka.
 • Spolupracuje s univerzitami, podnikateli, nevládními neziskovými organizacemi i zahraničními odborníky dočasně žijícími v Brně (tj. expaty).
 • Podporuje inovační podnikání, hospodářský marketing města, spolupracuje s investory.
 • Koordinuje Oslavy 200. výročí narození G. J. Mendela.
 • Koordinuje rozvoj vybraných strategických lokalit a usiluje o zlepšení stavu tzv. brownfieldů.
 • Realizuje projekty zahraniční spolupráce (např. Interreg, Urbact, Horizon, ESPON, sítě METREX a Eurocities).
 • Prostřednictvím výstav, besed či přednášek prezentuje rozvoj města v Urban centru.

Seznam podřízených útvarů