Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Všichni zaměstnanci útvaru

Mgr. Pavel Benda

Oddělení strategického plánování
specialista prezentace strategie a projektů

Mgr. Hana Bendžíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista spolupráce s privátním a akademickým sektorem

Mgr. Bc. Martin Braun

Oddělení strategického plánování
manažer strategie města

Ing. Zdeněk Dvořák

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
specialista metropolitních analýz

Mgr. Romana Gábrlík

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista aplikace výzkumu a rozvoje talentů

Mgr. Lukáš Grůza

Oddělení strategického plánování
specialista evaluací

MgA. Eva Holzová

Oddělení spolupráce a rozvoje
manažer akcí a projektů Smart City

Ing. arch. Jana Hrubanová

Oddělení strategického plánování
manažer Urbancentra

Bc. Dagmar Hudcová

Oddělení strategického plánování
koordinátor prezentace městských projektů

Ing. Hana Janošíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista hospodářského marketingu

Ing. Eva Kalová

Oddělení strategického plánování
specialista regionálních politik a nástrojů

Mgr. František Kubeš, Ph.D.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce
vedoucí odboru

Mgr. Jana Línová

Oddělení strategického plánování
specialista rozvojových lokalit

Ing. et Ing. Jitka Loučná

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
koordinátor a administrátor ITI

Mgr. et Mgr. Eva Matulová

Referát právně-ekonomický
koordinátor územní spolupráce

Ing. Mgr. Jaroslav Mikuš

Referát právně-ekonomický
vedoucí referátu

Michaela Navara, DiS.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
konzultant manažera ITI

Lenka Odvářková

Referát právně-ekonomický
odborný referent - ekonom

Mgr. Bc. Martina Pacasová

Oddělení strategického plánování
vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Petrák

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista městských inovací

Ing. Soňa Raszková

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
specialista zahraniční spolupráce a komunikace

Mgr. Jakub Rybář, DiS.

Oddělení spolupráce a rozvoje
vedoucí oddělení

Ing. Sarah Szökeová

Oddělení strategického plánování
specialista podpory kreativních odvětví

Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
vedoucí oddělení (manažer ITI a strategických projektů)

Mgr. Ondřej Vaculík

Referát právně-ekonomický
koordinátor územní spolupráce

Zobrazit stránku útvaru