Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Všichni zaměstnanci útvaru

Mgr. Pavel Benda

Oddělení strategického plánování
specialista prezentace strategie a projektů

Mgr. Hana Bendžíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista spolupráce s privátním a akademickým sektorem

Ing. Zdeněk Dvořák

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
specialista metropolitních analýz

Mgr. Romana Gábrlíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista aplikace výzkumu a rozvoje talentů

Mgr. Lukáš Grůza

Oddělení strategického plánování
specialista evaluací

MgA. Eva Holzová

Oddělení spolupráce a rozvoje
manažer akcí a projektů Smart City

Ing.arch. Jana Hrubanová

Oddělení strategického plánování
manažer Urbancentra

Bc. Dagmar Hudcová

Oddělení strategického plánování
koordinátor prezentace městských projektů

Mgr. Tereza Chrástová

Oddělení strategického plánování
specialista podpory kreativních odvětví

Ing. Hana Janošíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista hospodářského marketingu

Ing. Eva Kalová

Oddělení strategického plánování
specialista regionálních politik a nástrojů

Mgr. František Kubeš, Ph.D.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce
vedoucí odboru

Mgr. Jana Línová

Oddělení strategického plánování
specialista rozvojových lokalit

Ing. et Ing. Jitka Loučná

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
koordinátor a administrátor ITI

Mgr. et Mgr. Eva Matulová

Referát právně-ekonomický
koordinátor územní spolupráce

Ing. Lucie Mezníková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista spolupráce s privátním a akademickým sektorem

Ing.Mgr. Jaroslav Mikuš

Referát právně-ekonomický
vedoucí referátu

Michaela Navara, DiS.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
konzultant manažera ITI

Lenka Odvářková

Referát právně-ekonomický
odborný referent - ekonom

Mgr.Bc. Martina Pacasová

Oddělení strategického plánování
vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Petrák

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista městských inovací

Ing. Soňa Raszková

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
specialista zahraniční spolupráce a komunikace

Mgr. Jakub Rybář, DiS.

Oddělení spolupráce a rozvoje
vedoucí oddělení

Ing. Sarah Szökeová

Oddělení strategického plánování
specialista podpory kreativních odvětví

Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
vedoucí oddělení (manažer ITI a strategických projektů)

Mgr. Ondřej Vaculík

Referát právně-ekonomický
koordinátor územní spolupráce

Mgr. Martin Vrána

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
manažer metropolitních projektů

Zobrazit stránku útvaru