Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Všichni zaměstnanci útvaru

Mgr. Pavel Benda

Referát Urban centrum
specialista prezentace strategie a projektů

Mgr. Hana Bendžíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista spolupráce s privátním a akademickým sektorem

Mgr. Bc. Martin Braun

Oddělení strategického plánování
manažer strategie města

Ing. Ondřej Cmoriak

Referát zahraniční spolupráce a marketingu
projektový manažer INTERREG 1

Ing. Zdeněk Dvořák

Referát metropolitních analýz a řízení ITI
vedoucí referátu

Mgr. Lukáš Grůza

Oddělení strategického plánování
specialista evaluací

Mgr. Romana Gábrlík

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista aplikace výzkumu a rozvoje talentů

MgA. Eva Holzová

Oddělení spolupráce a rozvoje
manažer akcí a projektů Smart City

Ing. arch. Jana Hrubanová

Referát Urban centrum
vedoucí referátu

Bc. Dagmar Hudcová

Referát Urban centrum
koordinátor prezentace městských projektů

Ing. Hana Janošíková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista hospodářského marketingu

Ing. Eva Kalová

Oddělení strategického plánování
specialista regionálních politik a nástrojů

Mgr. František Kubeš, Ph.D.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce
vedoucí odboru

Ing. et Ing. Jitka Loučná

Referát metropolitních analýz a řízení ITI
koordinátor a administrátor ITI

Mgr. Jana Línová

Oddělení strategického plánování
specialista rozvojových lokalit

Mgr. et Mgr. Eva Matulová

Referát metropolitních analýz a řízení ITI
koordinátor územní spolupráce

Ing. Sarah Mito

Oddělení strategického plánování
specialista podpory kreativních odvětví

Michaela Navara, DiS.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
konzultant manažera ITI

Lenka Odvářková

Referát právně-ekonomický
odborný referent – ekonom

Mgr. Bc. Martina Pacasová

Oddělení strategického plánování
vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Petrák

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista městských inovací

Ing. Iva Poulíčková

Oddělení spolupráce a rozvoje
specialista aplikace výzkumu a rozvoje talentů

Ing. Soňa Raszková

Referát zahraniční spolupráce a marketingu
vedoucí referátu

Mgr. Jakub Rybář, DiS.

Oddělení spolupráce a rozvoje
vedoucí oddělení

Mgr. Ondřej Vaculík

Referát zahraniční spolupráce a marketingu
projektový manažer INTERREG 2

Bc. Matouš Čanda

Referát metropolitních analýz a řízení ITI
specialista metropolitních analýz

Mgr. Kristína Ďuratná

Referát metropolitních analýz a řízení ITI
manažer metropolitních projektů

Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
vedoucí oddělení (manažer ITI a strategických projektů)

Zobrazit stránku útvaru