Oddělení strategického plánování

Oddělení strategického plánování

Agenda

  • Má na starost přípravu a realizaci hlavního strategického rozvojového dokumentu města „BRNO 2050“, který udává budoucí směřování rozvoje Brna.
  • Zapojuje se do konzultací dalších strategických dokumentů, které mají vliv na rozvoj Brna a jeho metropolitní oblasti.
  • Koordinuje rozvoj vybraných strategických lokalit, na nichž město Brno dlouhodobě pracuje.
  • Usiluje o zlepšení stavu tzv. brownfieldů. Má k dispozici jejich ucelenou databázi, z níž vychází při snaze o oživení zanedbávaných areálů.
  • Podporuje, a to i formou dotačního programu, brněnský kreativní sektor a odvětví, která do něj spadají – např. design, audiovizuální tvorbu, gaming, reklamní průmysl či architekturu. Zároveň usiluje o vybudování Kreativního centra Brno, které bude sloužit jako zázemí pro lokální tvůrce.
  • Provozuje Urban centrum – výstavní prostor, v němž pro veřejnost pořádá výstavy, besedy či přednášky spojené s rozvojem města Brna a jeho strategickými projekty.

Seznam podřízených útvarů