Město Brno podporuje projekty z kreativních odvětví formou dotačního programu

Město Brno podporuje projekty z kreativních odvětví formou dotačního programu

Město Brno od roku 2021 podporuje lokální tvůrce z oblasti kreativních odvětví formou dotačního programu Pro Kreativní Brno. Ten navazuje na podporu kreativních odvětví, která na Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna probíhá již od roku 2010.

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikání, systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Dalším důležitým cílem je i vzdělávání, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Veškeré projekty budou vybírány transparentně, za účasti odborné komise skládající se z několika organizací.

Žádosti o dotaci se mohou týkat několika oblastí. První oblastí je propagace, kam spadají odborné veletrhy a obchodní akce, do oblasti edukace se mohou hlásit projekty uskutečňující výstavy, sympozia a workshopy. Oblast veřejného prostoru se týká propagace lokálního maloobchodu, designových instalací nebo oživení veřejného prostranství. Poslední oblastí jsou zadání reflektující zadání města Brna nebo konkrétní potřeby kulturního a kreativního sektoru.

Všechny důležité náležitosti najdete v níže uvedených odkazech či na webu kreativnibrno.cz.

Podat žádost je možné zde: https://www.brno.grantys.cz/

Kontaktní místo a informace o žádosti: 

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67, Brno