Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zajišťuje provádění interního auditu, nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Magistrátu města Brna a Městské policie Brno.
  • Provádí kontrolu ve všech oblastech samostatné působnosti statutárního města Brna (Magistrát města Brna, Městská policie Brno, městské části a příspěvkové organizace zřízené městem).
  • Administruje agendu stížností, oznámení a petic občanů za statutární město Brno.

Seznam podřízených útvarů