Oddělení právně-kontrolní

Agenda

Kontroluje:

  • výkon samostatné působnosti orgánů městských částí - tedy například dodržování právních předpisů (při zadávání veřejných zakázek, poskytování a zveřejňování informací nebo při zpracování osobních údajů), nakládání s majetkem svěřeným městské části k hospodaření a poskytování dotací.
  • příspěvkové organizace zřízené městem (se zaměřením na dodržování právních předpisů při hospodaření s příspěvkem na provoz poskytnutým zřizovatelem, zejména při zadávání veřejných zakázek, na nakládání se svěřeným majetkem nebo na dodržování právních předpisů při poskytování a zveřejňování informací a při zpracování osobních údajů).
  • výkon samostatné působnosti Magistrátu města Brna a Městskou policii Brno, zvláště dodržování právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a nakládání s městským majetkem.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Můžete nás navštívit po předchozí domluvě.
Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru