Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

Agenda

  • Má na starosti činnosti v oblasti marketingu a propagace města a v cestovním ruchu.
  • Buduje jednotnou image města a koordinuje řízení značky (brand) města ve všech oblastech.
  • Připravuje a realizuje koncepci městského marketingu v regionálním i mezinárodním kontextu.

Seznam podřízených útvarů