Informace o bankovních účtech a příjmových pokladnách

Informace o bankovních účtech a příjmových pokladnách

Případné platby lze poukázat na účet:

  • 111158222/0800

– zodpovídá Odbor rozpočtu a financování (ORF).

Upozorňujeme, že Magistrát města Brna přijímá platby na několik bankovních účtů podle druhu příjmu. Aby bylo možné přijatou platbu správně identifikovat a následně také spárovat, je vhodné požádat příslušný odbor nebo Odbor rozpočtu a financování o sdělení konkrétního čísla účtu a dalších platebních instrukcí.

Pokladny MMB
 

Magistrát města Brna disponuje více příjmovými pokladnami, a to podle příslušné agendy a druhu předepsaného nebo vyměřeného poplatku:

Malinovského nám. 3 – příjmová pokladna – Odboru rozpočtu a financování – příjem správních poplatků – vidimace a legalizace, agendy Czech POINTu, Živnostenský úřad města Brna, dále pokuty udělené Městskou policií Brno (postoupené na MMB). 

Husova 3, 5 – Odbor správních činností – agenda občanských průkazů, cestovních dokladů, trvalého pobytu a související agendy.

Husova 3 – Odbor správy majetku – platby nájemného z nebytových, bytových a jiných prostor ve spravovaných objektech.

Kounicova 67 – Odbor registru vozidel a řidičů – agenda řidičských průkazů, přepisů vozidel, autoškoly, atd.

Kounicova 67 – Odbor přestupků v dopravě – agenda dopravních přestupků.

Šumavská 35c – Odbor životního prostředí – poplatek za komunální odpad a související činnosti.

V případě zájmu, uhradit předepsaný, stanovený nebo vyměřený (správní) poplatek konkrétním útvarem Magistrátu města Brna, na některé z příjmových pokladen MMB, je možné se předem informovat na příslušném útvaru MMB o způsobech a možnostech těchto úhrad.

Útvary MMB